Léieratelier

Les élèves qui désirent affiner leur méthode d’apprentissage et apprendre à travailler de manière plus efficace et autonome peuvent s’adresser au SePAS pour s’inscrire au « Léieratelier ». Nous proposons une prise en charge en petits groupes pour trouver des solutions adaptées aux questions concernant les méthodes d’apprentissage. (Les groupes sont limités …

Wanteraktioun

Am Kader vun der Wanteraktioun, déi an enger Zesummenaarbecht vum Ministère de la Famille, der Caritas, Inter-Action an der Croix-Rouge organiséiert gëtt, hunn d’SchülerInnen vum LMRL-Charity-Grupp am November 2020 eng Sammelaktioun gestart. Dobäi ass eng ganz Autosmall u Schalen, Händchen, Mutzen, Decken, Jacketten an Hygiènesartikelen zesumme komm, déi hire Wee dann kuerz …

Pick-it-up

An dësen ganz speziellen Zäiten dréit sech iergendwéi alles em Corona. Dobäi verléiert een heinsdo aus den Aen, dat et och nach aner wichteg Themen gëtt, iwwert déi et sech lount, sech seng Gedanke ze maachen, well se eis all eppes uginn a virun allem well se eis Zukunft betreffen. …

Back to Top