Projetsbüro

De Projetsbüro riicht séch un all Schüler*Innen, déi motivéiert sinn, fir selwer e Projet an der Schoul op d’Been ze stellen an sech z’engagéieren.
Dir kënnt mat ärer Idee bäi eis kommen a mir kucken, ob a wéi mer iech dobäi ënnerstëtze kënnen, fir dass dir äre Projet kënnt ëmsetzen.

Wou fannt der eis?

Hannert der Loge, nirwend dem Sekretariat

Wéini kann een dohinner kommen ?

Ëmmer méindes an der Mëttspaus vun 11:45-13:25
oder
mellt iech iwwert Teams bäi de responsabelen Enseignanten:
Toinon Schmit & Sandra Galli

Back to Top