Franséischen Theater 2024

Hei sinn d’Linken fir Plazen um franséischen Theater ze reservéieren.

  • Jeudi 21.03.2024 à 19h00     https://www.lmrl.lu/seatreg?seatreg=registration&c=5c4df99e96
  • Vendredi 22.03.2024    à 19h00     https://www.lmrl.lu/seatreg?seatreg=registration&c=630f580bee
  • Samedi 23.03.2024       à 19h00     https://www.lmrl.lu/seatreg?seatreg=registration&c=0e013ff7a8
  • Dimanche 24.03.2024 à 16h00    https://www.lmrl.lu/seatreg?seatreg=registration&c=b08c1eff6c
  • Dimanche 24.03.2024   à 19h00     https://www.lmrl.lu/seatreg?seatreg=registration&c=b84670209b 

Ech freeë mech iech am Theatersall ze gesinn.

Back to Top