LMRL-Piepshow (Livecam aus eisem Vullennascht)

Hei kennt dir live verfollegen wéi eis Schielmees (Kohlmeise, mésange charbonière) sech em hier Kleng këmmert. D’Eeër si schonn geschlüpft an elo kennt dir beobachten, wann der Chance hutt, wéi Mamm hier Kleng fiddert.

http://bcast.lmrl.lu/live/piep.html

Vill Spaass bei der Beobachtung.

Back to Top