Australien fir 5 Méint

Am Laf vun 5ième hunn ech mech entscheed fir en Austausch an Australien ze maachen. Net nëmmen fir d’Sprooch ze leieren mee och fir d’Kultur an d’Liewensweis kennenzeléiren.   Ech sinn elo schonn rëm Heiheem mee ech hunn sou vill nei Erfahrungen gemaach. Gewunnt hunn ech op der Gold Coast …

2C1 British embassy visit

On Thursday 20th November the 2C1 from the Lycée Michel Rodange, accompanied by their English teacher Ms Elisabeth Heiter and their History teacher Ms Sandra Galli, had the honour of visiting an exhibition based on Dr. Janet Morgan’s book “The Secrets of Rue St. Roch” located in the British Embassy …

Back to Top